nadpis H1

Aktuality

STAVBA ROKA 2018

V stredu 27. marca 2019 v priamom prenose na RTV2 získala naša spoločnosť CESTY NITRA s projektom „Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne“ ocenenie STAVBA ROKA 2018 v 3 kategóriách:

Hlavná cena – STAVBA ROKA 2018

CENA ÚNIE MIEST SLOVENSKA za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska

CENA VEREJNOSTI 2018

Ďakujeme znova za realizáciu celému tímu strediska Trenčín.

Južné mesto, Bratislava

 

- obnova verejných priestranstiev - Bratislava, časť Južné mesto - infraštruktúra

Ponitrianska cyklomagistrála - I. etapa -1. časť (D. Krškany – Čechynce)

- výstavba cyklotrasy

 

 

Výstavba športovej infraštruktúry Národný futbalový štadión

 

- výstavba prislúchajúcej infraštruktúry

Rýchly kontakt

CESTY NITRA, a.s.

Adresa: 
Murgašova 6
949 78 Nitra
Slovensko

E-mail:
headoffice@cestynitra.sk

Tel.: 
037/6920500

CESTY NITRA, a.s.
Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už vyše 60 rokov. Od roku 2000 je spoločnosť súčasťou nadnárodnej spoločnosti COLAS, ktorá pôsobí v stavebnom priemysle po celom svete.
viac informácií
Voľba jazyka