nadpis H1

Key priorities

  • Health and safety of the employees.
  • Health and safety of the public.
  • Adherence to the quality and ethical principles.
  • Sustainability incorporated into the occupational safety and health program as a prerequisite for achieving the performance targets.
  • R&D teams of Colas Group enable also its subsidiaries in Slovakia to provide the customers with tailored-made innovative products and processes such as heavy-duty skid resistant asphalt mixes, cold in place recycling, noise-reducing mixes, translucent binders, coloured surfacing, and many others.
  • Environmental protection in the spotlight helps maintain responsible development of Colas subsidiaries in Slovakia.

...

 

 

 

 

Health and Safety at Work

Video "Protect your health":

https://www.youtube.com/watch?v=JXUVmsBsl30&feature=youtu.be

Video "Traffic signs":
https://www.youtube.com/watch?v=GtoSImVCGA4&t=81s

TU PRACUJE MÔJ OCKO!

Bezpečnostná kampaň na zlepšenie povedomia účastníkov cestnej prevádzky a zvýšenie bezpečnosti pracovníkov COLAS-u

Realizácia výstavby alebo údržby cestných komunikácií je jednou z našich hlavných stavebných aktivít. Naši zamestnanci pravidelne pracujú na stavbách na ceste alebo v jej tesnej blízkosti. Koľko krát ste takú stavbu videli? Vaša jazdná rýchlosť postupne klesá, prechádzate okolo strojov, nákladných áut, cítite vo vzduchu čerstvý asfalt a vidíte ľudí, pre ktorých je toto miesto každodenným pracoviskom.

Výstavba komunikácií je jadrom našich prác a preto bezpečnosť na ceste patrí medzi dlhodobé priority skupiny COLAS. Kampaň “TU PRACUJE MÔJ OCKO!” bola spustená, aby sme upozornili všetkých našich zamestnancov, ich rodiny ako aj širokú verejnosť práve na tento typ stavenísk. Colas Europe spustil túto kampaň logami v trinástich jazykových mutáciách.

Súčasťou našej každodennej práce je dodržiavať bezpečnostné pokyny a postupy, zabezpečiť pracoviská, aby sme vytvorili pre našich zamestnancov bezpečné pracovné prostredie.

Napriek všetkým našim snahám, nedokážeme kontrolovať správanie účastníkov cestnej premávky. Avšak môžeme verejnosť informovať, presviedčať a motivovať, aby si boli vedomí nebezpečenstva a rizík spojených s prácami na ceste počas premávky a aby následne zmenili svoj prístup. 

Viac Vám o tom povie film, ktorý vytvorila National Asphalt Pavement Association pre podobne ladenú kampaň so sloganom “Dávajte na nás pozor” v spolupráci s Washington State Department of Transportation. (Colas je členom NAPA). https://www.youtube.com/watch?v=9NvbmJOwSk8

General Commercial Terms & Conditions

Code of Conduct SUPPLIERS

Financial statement

Contact

CESTY NITRA, a.s.

Address:
 
Murgašova 6
949 78 Nitra
Slovakia

E-mail:
headoffice@cestynitra.sk

Tel.: 
+421 (0)37 6920500

CESTY NITRA, a.s.
Company CESTY NITRA, a.s. has been on Slovak construction market for over 60 years. Since 2000 the company has been part of international group COLAS, which participates om tje construction industry all over the world. CESTY NITRA, a.s. delivers works mainly in field of civil engineering, road construction and water system construction.
more information
Choose language