nadpis H1

Hlavné priority

  • Zdravie a bezpečnosť zamestnancov.
  • Zdravie a bezpečnosť verejnosti.
  • Dodržiavanie zásad kvality a etiky.
  • Neustála starostlivosť o zachovávanie bezpečnosti a zdravia pri práci na všetkých pracoviskách ako základný predpoklad na splnenie stanovených cieľov.
  • Výskumná a vývojová činnosť materskej spoločnosti umožňuje aj zákazníkom na Slovensku ponúknuť nové produkty a technológie vyvinuté pre ich špecifické potreby, napríklad vysoko odolné protišmykové asfaltové zmesi, technológiu recyklácie na mieste za studena s použitím asfaltovej emulzie, asfaltové zmesi so zníženou hlučnosťou, priehľadné spojivá, farebné povrchové úpravy a mnohé ďalšie.
  • Pozornosť venovaná ochrane životného prostredia je v spoločnostiach skupiny COLAS na Slovensku vnímaná ako rozhodujúci predpoklad ich zodpovedného rozvoja.


...

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

VIDEO TÝŽDEŇ BEZPEČNOSTI 2017

https://www.youtube.com/watch?v=JXUVmsBsl30&feature=youtu.be  

____________________________________________________________________________________

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Rýchly kontakt

CESTY NITRA, a.s.

Adresa: 
Murgašova 6
949 78 Nitra
Slovensko

E-mail:
headoffice@cestynitra.sk

Tel.: 
037/6920500

CESTY NITRA, a.s.
Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už vyše 60 rokov. Od roku 2000 je spoločnosť súčasťou nadnárodnej spoločnosti COLAS, ktorá pôsobí v stavebnom priemysle po celom svete.
viac informácií
Voľba jazyka