nadpis H1

Hlavné priority

  • Zdravie a bezpečnosť zamestnancov.
  • Zdravie a bezpečnosť verejnosti.
  • Dodržiavanie zásad kvality a etiky.
  • Neustála starostlivosť o zachovávanie bezpečnosti a zdravia pri práci na všetkých pracoviskách ako základný predpoklad na splnenie stanovených cieľov.
  • Výskumná a vývojová činnosť materskej spoločnosti umožňuje aj zákazníkom na Slovensku ponúknuť nové produkty a technológie vyvinuté pre ich špecifické potreby, napríklad vysoko odolné protišmykové asfaltové zmesi, technológiu recyklácie na mieste za studena s použitím asfaltovej emulzie, asfaltové zmesi so zníženou hlučnosťou, priehľadné spojivá, farebné povrchové úpravy a mnohé ďalšie.
  • Pozornosť venovaná ochrane životného prostredia je v spoločnostiach skupiny COLAS na Slovensku vnímaná ako rozhodujúci predpoklad ich zodpovedného rozvoja.

...

 

 

 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Video "Chráňme si svoje zdravie":  

https://www.youtube.com/watch?v=JXUVmsBsl30&feature=youtu.be

Video "Bezpečnostné značenie":
https://www.youtube.com/watch?v=GtoSImVCGA4&t=81s

TU PRACUJE MÔJ OCKO!

Bezpečnostná kampaň na zlepšenie povedomia účastníkov cestnej prevádzky a zvýšenie bezpečnosti pracovníkov COLAS-u

Realizácia výstavby alebo údržby cestných komunikácií je jednou z našich hlavných stavebných aktivít. Naši zamestnanci pravidelne pracujú na stavbách na ceste alebo v jej tesnej blízkosti. Koľko krát ste takú stavbu videli? Vaša jazdná rýchlosť postupne klesá, prechádzate okolo strojov, nákladných áut, cítite vo vzduchu čerstvý asfalt a vidíte ľudí, pre ktorých je toto miesto každodenným pracoviskom.

Výstavba komunikácií je jadrom našich prác a preto bezpečnosť na ceste patrí medzi dlhodobé priority skupiny COLAS. Kampaň “TU PRACUJE MÔJ OCKO!” bola spustená, aby sme upozornili všetkých našich zamestnancov, ich rodiny ako aj širokú verejnosť práve na tento typ stavenísk. Colas Europe spustil túto kampaň logami v trinástich jazykových mutáciách.

Súčasťou našej každodennej práce je dodržiavať bezpečnostné pokyny a postupy, zabezpečiť pracoviská, aby sme vytvorili pre našich zamestnancov bezpečné pracovné prostredie.

Napriek všetkým našim snahám, nedokážeme kontrolovať správanie účastníkov cestnej premávky. Avšak môžeme verejnosť informovať, presviedčať a motivovať, aby si boli vedomí nebezpečenstva a rizík spojených s prácami na ceste počas premávky a aby následne zmenili svoj prístup. 

Viac Vám o tom povie film, ktorý vytvorila National Asphalt Pavement Association pre podobne ladenú kampaň so sloganom “Dávajte na nás pozor” v spolupráci s Washington State Department of Transportation. (Colas je členom NAPA). https://www.youtube.com/watch?v=9NvbmJOwSk8

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Rýchly kontakt

CESTY NITRA, a.s.

Adresa: 
Murgašova 6
949 78 Nitra
Slovensko

E-mail:
headoffice@cestynitra.sk

Tel.: 
037/6920500

CESTY NITRA, a.s.
Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už vyše 60 rokov. Od roku 2000 je spoločnosť súčasťou nadnárodnej spoločnosti COLAS, ktorá pôsobí v stavebnom priemysle po celom svete.
viac informácií
Voľba jazyka