nadpis H1

Naše služby

Dopravné stavby

cesty, diaľnice, mosty, letiskové plochy, železnice (výstavba, rekonštrukcia)

Miestne komunikácie a revitalizácie centier obcí

parkoviská, spevnené plochy, revitalizácie centier v obciach, pokládka dlažieb

Ekologické a vodohospodárske stavby a siete

kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, vodovody, úpravne vôd, skládky komunálneho odpadu, priehrady, úpravy vodných tokov, plynovody

Asfaltom obaľované zmesi

asfaltové betóny (vrátane zmesí s obsahom recyklovaného starého asfaltu) , tenkovrstvé asfaltové koberce, farebné asfaltové betóny, obaľované kamenivo a ďalšie

Prírodné drvené kamenivo

rôzne frakcie

Lom Čierne Kľačany

zodpovedný: Štefan Slivenský

+421 911 146 726 stefan.slivensky@cestynitra.sk 

lom expedícia: Fraňo Pavel +421 910 804 002

cenové ponuky: Ščavnická Danka +421 903 635 880   islom@iske.sk 

Rýchly kontakt

CESTY NITRA, a.s.

Adresa:
 
Murgašova 6
949 78 Nitra
Slovensko

E-mail:
headoffice@cestynitra.sk

Tel.: 
037/6920500

Kontaktný formulár

CESTY NITRA, a.s.
Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už vyše 60 rokov. Od roku 2000 je spoločnosť súčasťou nadnárodnej spoločnosti COLAS, ktorá pôsobí v stavebnom priemysle po celom svete.
viac informácií
Voľba jazyka