nadpis H1

Naše služby

Dopravné stavby

cesty, diaľnice, mosty, letiskové plochy, železnice (výstavba, rekonštrukcia)

Miestne komunikácie a revitalizácie centier obcí

parkoviská, spevnené plochy, revitalizácie centier v obciach, pokládka dlažieb

Ekologické a vodohospodárske stavby a siete

kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, vodovody, úpravne vôd, skládky komunálneho odpadu, priehrady, úpravy vodných tokov, plynovody

Asfaltom obaľované zmesi

asfaltové betóny (vrátane zmesí s obsahom recyklovaného starého asfaltu), tenkovrstvé asfaltové koberce, farebné asfaltové betóny, obaľované kamenivo a ďalšie

Prírodné drvené kamenivo

 

Lom Čierne Kľačany 

POZOR ZMENA!!! od 1.8.2018 lom prešiel pod správu sesterskej spoločnosti IS-Lom s.r.o., Maglovec 

cenové ponuky: Štefan Slivenský  
+421 911 146 726  stefan.slivensky@iske.sk     

lom expedícia: Fraňo Pavel

+421 910 804 002    

 

 

Rýchly kontakt

CESTY NITRA, a.s.

Adresa: 
Murgašova 6
949 78 Nitra
Slovensko

E-mail:
headoffice@cestynitra.sk

Tel.: 
037/6920500

CESTY NITRA, a.s.
Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už vyše 60 rokov. Od roku 2000 je spoločnosť súčasťou nadnárodnej spoločnosti COLAS, ktorá pôsobí v stavebnom priemysle po celom svete.
viac informácií
Voľba jazyka