nadpis H1

Vitajte na našich stránkach

Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už vyše 60 rokov. Od roku 2000 je spoločnosť súčasťou nadnárodnej spoločnosti COLAS, ktorá pôsobí v stavebnom priemysle po celom svete.

CESTY NITRA, a.s. ponúkajú dodávku stavieb hlavne v odboroch inžinierskeho, cestného a vodohospo-dárskeho staviteľstva.

Rozhodnutím akcionára COLAS S.A.  zmenila v Júni 2019 naša sesterská spoločnosť Inžinierske stavby, a.s. obchodné meno na COLAS Slovakia, a.s. a s účinnosťou od februára 2020 dôjde k zlúčeniu oboch spoločností pod názvom COLAS Slovakia, a.s.

COLAS - svetový líder vo výstavbe a údržbe dopravnej infraštruktúry pôsobiaci na Slovensku.

Referencie

Rýchly kontakt

CESTY NITRA, a.s.

Adresa: 
Murgašova 6
949 78 Nitra
Slovensko

E-mail:
headoffice@cestynitra.sk

Tel.: 
037/6920500

CESTY NITRA, a.s.
Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už vyše 60 rokov. Od roku 2000 je spoločnosť súčasťou nadnárodnej spoločnosti COLAS, ktorá pôsobí v stavebnom priemysle po celom svete. S účinnosťou od februára 2020 zmení spoločnosť CESTY NITRA obchodné meno na COLAS Slovakia, a.s.
viac informácií
Voľba jazyka