nadpis H1

Profil spoločnosti

Akciová spoločnosť CESTY NITRA, a.s., realizuje komplexné dodávky stavebných objektov a prác v odboroch inžinierskeho, pozemného a priemyselného staviteľstva ako aj vodohospodárskych stavieb.

Výrobný program predstavujú najmä tieto druhy stavebnej činnosti:

  • Cesty, diaľnice, letiská a koľajové trate

  • Mosty a mimoúrovňové križovatky

  • Pozemné, priemyselné a ekologické stavby

  • Plynovody všetkých druhov, vrátane zváraných potrubí veľkých priemerov a výstavby kompresorových staníc

  • Vodovody, teplovody, vodojemy a úpravne vôd

  • Kanalizácie a čistiarne odpadových vôd všetkých typov

  • Vodné diela a úpravy vodných tokov

Rýchly kontakt

CESTY NITRA, a.s.

Adresa: 
Murgašova 6
949 78 Nitra
Slovensko

E-mail:
headoffice@cestynitra.sk

Tel.: 
037/6920500

CESTY NITRA, a.s.
Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už vyše 60 rokov. Od roku 2000 je spoločnosť súčasťou nadnárodnej spoločnosti COLAS, ktorá pôsobí v stavebnom priemysle po celom svete. S účinnosťou od februára 2020 zmení spoločnosť CESTY NITRA obchodné meno na COLAS Slovakia, a.s.
viac informácií
Voľba jazyka