nadpis H1

späť

Dopravné stavby

Dočasné pripojenie R2 na cestu I/9

Objednávateľ: ISK (NDS)
Termín začatia stavby: 3/2016
Termín ukončenia stavby: 10/2016

R2 Zvolen, východ - Pstruša

Objednávateľ: Corsan Corviam Construccion
Termín začatia stavby: 8/2016
Termín ukončenia stavby: 5/2017

Rekonštrukcia cesta R1 - Zvolen, Nová Baňa, R1a - Galanta

Objednávateľ: NDS, Bratislava
Termín začatia stavby: 1/2016
Termín ukončenia stavby: 12/2020

Veľkoplošné opravy vozoviek na cestách I. tried v správe SSC

Objednávateľ: SSC Bratislava
Termín začatia stavby: 1/2015
Termín ukončenia stavby: 12/2017

Rekonštrukcia lesných ciest Čerešňová – Tri Kamene, Dobrá Niva

Objednávateľ: OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.
Termín začatia stavby: 7/2016
Termín ukončenia stavby: 8/2016

Južné mesto - Primárna infraštruktúra 
Okružná križovatka Panónska - Dolnozemská

Objednávateľ: Chemkostav, a.s.
Termín začatia stavby: 3/2016
Termín ukončenia stavby: 9/2016

Rýchly kontakt

CESTY NITRA, a.s.

Adresa: 
Murgašova 6
949 78 Nitra
Slovensko

E-mail:
headoffice@cestynitra.sk

Tel.: 
037/6920500

CESTY NITRA, a.s.
Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už vyše 60 rokov. Od roku 2000 je spoločnosť súčasťou nadnárodnej spoločnosti COLAS, ktorá pôsobí v stavebnom priemysle po celom svete.
viac informácií
Voľba jazyka