nadpis H1

späť

Ekologické a vodohospodárske stavby

R2 Ruskovce - Pravotice
prekládka sietí (vodovod, plynovod)

Objednávateľ: ISK (NDS)
Termín začatia stavby: 7/2014
Termín ukončenia stavby: 10/2015

Obytná skupina Hájik - výstavba infraštruktúry (siete, komunikácie)

Objednávateľ: Združenie Hájik, Nitra
Termín začatia stavby: 8/2016
Termín ukončenia stavby: 3/2012

Dolný Bar-kanalizácia

Objednávateľ: OHL Pozemné stavby Bratislava
Termín začatia stavby: 4/2011
Termín ukončenia stavby: 8/2011
Cena: 461 218 €

Rýchly kontakt

CESTY NITRA, a.s.

Adresa: 
Murgašova 6
949 78 Nitra
Slovensko

E-mail:
headoffice@cestynitra.sk

Tel.: 
037/6920500

CESTY NITRA, a.s.
Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už vyše 60 rokov. Od roku 2000 je spoločnosť súčasťou nadnárodnej spoločnosti COLAS, ktorá pôsobí v stavebnom priemysle po celom svete. S účinnosťou od februára 2020 zmení spoločnosť CESTY NITRA obchodné meno na COLAS Slovakia, a.s.
viac informácií
Voľba jazyka