nadpis H1

späť

Komunikácie a revitalizácia obcí

Rekonštrukcia parkoviska Chrenová, Nitra

Objednávateľ: Mesto Nitra
Termín začatia stavby: 8/2016
Termín ukončenia stavby: 8/2016

Obslužná komunikácia a parkoviská

Objednávateľ: INA Skalica
Termín začatia stavby: 12/2015
Termín ukončenia stavby: 8/2016

Miestne komunikácie a spevnené plochy
Bytový dom Fuxova

Objednávateľ: STRABAG Pozemné a inžnierske staviteľstvo
Termín začatia stavby: 9/2016
Termín ukončenia stavby: 8/2017

Rozšírenie parkoviska OC Tesco, Nitra

Objednávateľ: Tesco stores SR, a.s.
Termín začatia stavby: 10/2016
Termín ukončenia stavby: 12/2016

Rekonštrukcia Národnej ulice, Žilina

Objednávateľ: Mesto Žilina
Termín začatia stavby: 9/2013
Termín ukončenia stavby: 9/2013

parkovisko a spevnené plochy KNAUF INSULATION, Nová Baňa

Objednávateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o.
Termín začatia stavby: 3/2015
Termín ukončenia stavby: 12/2015

Centrum obce Myjava

Objednávateľ: Obec Myjava
Termín začatia stavby: 9/2010
Termín ukončenia stavby: 11/2011

Súvislá oprava mestských komunikácií, Nitra

Objednávateľ: Mesto Nitra
Termín začatia stavby: 3/2010
Termín ukončenia stavby: 10/2010

Rýchly kontakt

CESTY NITRA, a.s.

Adresa: 
Murgašova 6
949 78 Nitra
Slovensko

E-mail:
headoffice@cestynitra.sk

Tel.: 
037/6920500

CESTY NITRA, a.s.
Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už vyše 60 rokov. Od roku 2000 je spoločnosť súčasťou nadnárodnej spoločnosti COLAS, ktorá pôsobí v stavebnom priemysle po celom svete.
viac informácií
Voľba jazyka